Veelgestelde vragen over de VOG

Veelgestelde vragen over de VOG

 • U krijgt altijd een VOG als er geen strafbare feiten op uw naam staan. Zijn die er wel, dan kijkt Justis of ze relevant zijn voor het doel van uw VOG-aanvraag (bijvoorbeeld een nieuwe baan) en van hoelang geleden de strafbare feiten zijn. Voor een baan als leraar zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor een accountant. Lees meer over hoe Justis de VOG-aanvraag beoordeelt op de pagina Beoordeling, besluit bezwaar.

 • Justis gebruikt verschillende bronnen om te controleren of een persoon of een onderneming in aanraking is geweest met justitie. Bij alle aanvragen is dat in ieder geval het Justitieel Documentatie Systeem; het register met daarin misdrijven door en overtredingen van natuurlijke personen en rechtspersonen.

  Meer info
 • Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u €41,35. Een digitale aanvraag die door uw toekomstige werkgever is gestart, kost u € 33,85. De kosten die u betaalt zijn niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.

  Laat uw digitale aanvraag door uw werkgever klaarzetten, zodat de aanvraag is ingediend volgens het vereiste screeningsprofiel en om extra kosten te voorkomen.

  Kijk voor meer informatie over de officiële aanvraagroutes en de kosten op de pagina VOG aanvragen.

 • Een VOG NP wordt afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en een VOG RP aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

 • Bent u in aanraking gekomen met de politie vanwege verdenking van een overtreding of een misdrijf en heeft de officier van justitie besloten u te vervolgen, een schikkingsvoorstel (transactie) te doen of daar juist vanaf te zien (sepot)?

  Meer info
 • Nadat u een aanvraag heeft ingediend ontvangt u binnen 1 tot 4 weken bericht. De behandeltijd van een VOG-aanvraag kan variëren. Soms duurt de behandeling langer; bijvoorbeeld door drukte, of doordat u een andere nationaliteit heeft. De behandeltijd hoeft niet iets te zeggen over de uitkomst van de aanvraag.

 • Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

  Meer info
 • Voor de beoordeling van een VOG-aanvraag bekijkt Justis justitiële gegevens (strafbare feiten) die in het Justitieel Documentatie Systeem staan over de aanvrager van de VOG. Deze gegevens kunnen zowel uit Nederland als uit het buitenland komen. Justis kijkt naar strafrechtelijke gegevens uit het land van nationaliteit als:

  • een burger van een lidstaat van de Europese Unie (EU) in Nederland een VOG aanvraagt voor werken met minderjarigen. Denk aan werken in de kinderopvang, maar ook voor adoptie en vakantiegezinnen.
  • een burger van België of Luxemburg een VOG aanvraagt voor een werkgerelateerd doel. Dus ook voor werk dat niet met minderjarigen te maken heeft.

  Meer info
 • Een spoedprocedure kan bij: adoptie, werk in het buitenland, benoeming tot gedeputeerde of wethouder, en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Dit moet u bij uw aanvraag bij de gemeente vermelden. Justis kan de VOG dan binnen 5 werkdagen afgeven en met reguliere post verzenden.

  Meer info
 • Er zijn bedrijven die de administratie voor de VOG-aanvraag van u kunnen overnemen. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van Justis. Als u hier gebruikt van maakt, betaalt u een bedrag aan hen voor deze dienst. Dat bedrag komt dus bovenop de normale kosten voor de VOG-aanvraag.

 • De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

 • Er zijn een aantal kenmerken waaraan u een echte VOG NP kunt herkennen.

  Meer info
 • U kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen. Kijk op de pagina Zo werkt de VOG-aanvraag voor meer informatie.

 • Het lukt bij een VOG-aanvraag voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland niet altijd om een aanvraagformulier (pdf) aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. In dat geval kunt u het aanvraagformulier zelf invullen. U moet er dan nog wel een bevestiging of document van de organisatie die de VOG wil hebben bijdoen - met een handtekening - waarin staat dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

 • Uw opdrachtgever geeft meestal aan hoe u de VOG kunt aanvragen en of dit digitaal of schriftelijk is. Overleg met uw opdrachtgever als u de VOG liever schriftelijk wil aanvragen in plaats van digitaal of andersom.

  Wilt u de VOG-aanvraag digitaal indienen? Dan zet uw opdrachtgever de aanvraag eerst voor u klaar via de website van Justis. U krijgt dan van Justis een e-mail met een aanvraagcode. Hiermee kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de kosten voor de behandeling van de aanvraag (€ 33,85) aan Justis betalen. Voor een digitale aanvraag heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

  Wilt u de VOG-aanvraag schriftelijk indienen? Dan moeten uw eigen gegevens ingevuld worden bij 1 ‘Invullen door Aanvrager’. Uw opdrachtgever vult de overige gegevens in. Voor een schriftelijke aanvraag betaalt u aan de balie van de gemeente € 41,35.Kijk voor meer informatie op de pagina over de schriftelijke aanvraag via de gemeente


 • Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) en geen Nederlands postadres heeft, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

  Meer info
 • Als er volgens Justis relevante strafbare feiten zijn gevonden in de beoordeling van uw VOG-aanvraag, dan krijgt u als aanvrager eerst een voorlopige beslissing. Dit wordt ook wel ‘voornemen tot afwijzing’ genoemd. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna neemt Justis een definitief besluit. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan vermeldt Justis altijd waarom de aanvrager geen VOG krijgt. Tegen deze beslissing kunt u in bezwaar gaan. Kijk voor meer informatie op de pagina Beoordeling, besluit en bezwaar.

 • Als u een boete heeft gekregen wegens het overtreden van de veiligeafstandsnorm en groepsvormingsverbod tijdens de Corona-crisis wordt deze niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag.

  Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 inwerking getreden. Alle oude coronaovertredingen onder artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt uit de justitiële documentatie (het ‘strafblad’). Nieuwe coronaovertredingen vallen onder het nieuwe wetsartikel 68bis. Ook deze coronaovertredingen weegt Justis niet mee in de VOG-beoordeling.