Opleidingseisen

Opleidingseisen

Er gelden opleidingseisen voor de verschillende beroepen in de beveiligings- en recherchebranche. Het is mogelijk om diploma’s en certificaten (beroepskwalificaties) die in andere EU-lidstaten zijn behaald zijn, te laten erkennen.

Beveiligers moeten een diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) hebben of een gelijkwaardig diploma. In de Rpbr staat welke diploma's gelijkwaardig zijn.

Zonder diploma leren in de praktijk

Deelnemers van de praktijkopleiding Beveiliger van de SVPB mogen 12 maanden lang zonder diploma beveiligingswerk doen. Dat kan alleen met een verklaring van de SVPB, waarmee ze kunnen aantonen dat ze de opleiding aan het volgen zijn. De 12 maanden gaan in op het moment dat zij voor het eerst beveiligingswerk doen voor een organisatie. Meer informatie over staat op Platformbeveiliging.nl.

Uitzonderingen op de diploma-eis

Bij hoge uitzondering kan Justis iemand een ontheffing verlenen van de opleidingseis. Deze persoon hoeft dan niet het diploma te hebben gehaald. Voor zo’n ontheffing moet de (aspirant-) beveiliger aantonen dat hij/zij alles heeft gedaan om het diploma te halen en genoeg kennis en ervaring heeft om het werk te doen. Voor deze ontheffing heeft u een apart aanvraagformulier nodig:

Erkenning EU-beroepskwalificaties

Beveiligers en rechercheurs die in een andere EU-lidstaat een beroepskwalificatie hebben gehaald, maar in Nederland hun beroep uit willen oefenen, moeten de kwalificatie laten erkennen. Erkenning van kwalificaties is verplicht voor de volgende functies en kan bij Justis worden aangevraagd:

Particulier beveiliger Ongeüniformeerd winkelsurveillant
Horecaportier Particulier rechercheur
Evenementenbeveiliger Alarminstallateur
Voetbalsteward Videoinstallateur
Ongeüniformeerd persoonsbeveiliger Alarmcentralist

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. Gegevens en documenten in een andere taal moeten worden vertaald door een beëdigd tolk of vertaler. De kopie van het legitimatiebewijs hoeft u niet te laten vertalen. Het aanvraagformulier stuurt u samen met de documenten en eventuele vertaling op naar:

Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Justis neemt uw aanvraag in behandeling zodra alle documenten binnen en compleet zijn.

Beroepskwalificaties worden erkend als de aanvrager voldoet aan de eisen van artikel 6 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. In het kort komt het erop neer dat de aanvrager een gelijkwaardige opleiding moet hebben gevolgd of genoeg praktijkervaring heeft en betrouwbaar is.