Landelijk Bureau Bibob

Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob is onderdeel van Justis en voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Het Bureau is door de jarenlange onderzoekservaring uitgegroeid tot het expertisecentrum op het gebied van de Wet Bibob.

Het Bureau heeft twee wettelijke taken:

  • Adviseren van bestuursorganen (zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten) en rechtspersonen met een overheidstaak over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.
  • Bestuursorganen voorlichten en adviseren over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob.

In de rechtspraak is inmiddels uitgemaakt dat bestuursorganen in beginsel mogen uitgaan van de expertise van het Bureau. De adviezen van het Bureau hebben twee andere belangrijke voordelen: zeĀ komen op onafhankelijke wijze tot standĀ en er gaat een uniformerende werking vanuit. Doordat het Bureau de Wet Bibob en de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de diverse rechtbanken uniform toepast, draagt het advies er aan bij dat de Wet Bibob in het hele land zoveel mogelijk op dezelfde manier wordt uitgelegd. Dit komt de rechtszekerheid van de betrokkenen ten goede.