Aanvullend advies

Aanvullend advies

Na de verstrekking van het reguliere advies kan er in het kader van de vergewisplicht een aanvullend advies worden aangevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene (dan wel relevante derden) tijdens de zienswijzeprocedure of bezwaarfase nieuwe informatie overlegt die de conclusie over de mate van gevaar kan doen veranderen. Een aanvullende adviesaanvraag geschiedt door gerichte vragen over het aspect van het advies waarover het bestuursorgaan (meer) duidelijkheid wil verkrijgen. Het Bureau beoordeelt geen complete zienswijzen, aangezien deze niet alleen zien op het advies, maar ook op het voorgenomen besluit van het bestuursorgaan.