Bibob-advies aanvragen

Bibob-advies aanvragen

Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak kunnen het Landelijk Bureau Bibob vragen onderzoek te doen en een advies te verlenen over de vraag of de partij met wie zij in zee willen gaan wel integer is.

Als een bestuursorgaan het aanvragen van een Bibob-advies heeft gemandateerd aan een niet-ondergeschikte zoals een Regionale Uitvoeringsdienst of een ander samenwerkingsverband, dan gelden er enkele voorwaarden voor het indienen van een adviesaanvraag. Deze voorwaarden staan beschreven in het memo Het Landelijk Bureau Bibob en lokale/regionale samenwerkingsverbanden.