Spoedprocedure

Spoed

In sommige situaties kan met spoed een VOG NP of een VOG RP nodig zijn. In bijzondere gevallen kunt u gebruik maken van een spoedprocedure.

Spoedprocedure VOG NP

U kunt gebruik maken van de spoedprocedure voor de VOG NP bij adoptie, bij werk in het buitenland, bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder en bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis ontvangt u de VOG binnen anderhalve week, mits er geen strafbare feiten in het Justitieel Documentatie Systeem zijn aangetroffen. U kunt van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw aanvraag van de VOG bij de gemeente te vermelden dat het om één van deze bijzondere gevallen gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis.

Spoedprocedure VOG RP

U kunt gebruik maken van de spoedprocedure VOG RP als uw aanvraag betrekking heeft op activiteiten in het buitenland. Als u gebruik wilt maken van de spoedprocedure, kunt u dit aangeven bij Justis. De termijn waarbinnen de VOG RP dan wordt afgegeven bedraagt maximaal 5 werkdagen.

Een aanvraag wordt alleen met spoed afgehandeld wanneer geen relevante justitiële gegevens worden aangetroffen. Als dat wel het geval is, wordt de spoedaanvraag omgezet in een reguliere aanvraag en krijgt u hiervan bericht.