Terugkijktermijnen

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Er zijn echter uitzonderingen.

 • Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
 • Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
 • Ook in een aantal andere gevallen wordt afgeweken van de terugkijktermijn van 4 jaar. Hieronder een overzicht van de afwijkende terugkijktermijnen. Deze gelden ook voor jongeren tot 23 jaar.
Doel aanvraagTerugkijktermijn
Wegvervoerondernemer goederenvervoer5 jaar
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning5 jaar
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA)5 jaar
 • Aanvraag rekening in het Register CO2 Emissiehandel
 • Aanvraag rekening in het Register Hernieuwbare Energie Vervoer
5 jaar
Lidmaatschap schietvereniging8 jaar
Functie met hogere integriteitseis, zoals:
 • beëdigde tolken/vertalers;
 • buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
 • personen werkzaam bij politieke dienst;
 • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ;
 • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
 • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
 • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register.
 • (inschrijving als) advocaat
 • bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
10 jaar
Rechterlijk ambtenaren:
 • Rechterlijk ambtenaar bij de Rechtspraak
 • Lid gerechtsbestuur
 • Lid Raad voor de rechtspraak
30 jaar

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:

Doel aanvraagTerugkijktermijn
Personeel hoofdkantoor4 jaar
Extern en intern personeel inrichting of voorziening30 jaar