Screeningsprofielen

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met justitie, beoordeelt Justis aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG.

Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Justis een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden (die weer zijn onderverdeeld in specifieke functieaspecten):

 1. Informatie
 2. Geld
 3. Goederen
 4. Diensten
 5. Zakelijke relaties
 6. Proces
 7. Aansturen organisatie
 8. Personen

Op de VOG wordt vermeld op basis van welk(e) screeningsprofiel(en) – en eventueel functieaspecten – de aanvrager is beoordeeld.

Onbekende functie

Per 1 december 2013 is een nieuw screeningsprofiel beschikbaar waarbij de aanvrager op alle acht risicogebieden wordt gescreend. Dit profiel is bedoeld voor VOG-aanvragen in het kader van werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager.

Risico’s bij bepaalde functies

Voor elk risicogebied is voor bepaalde functies omschreven welke risico’s eraan verbonden kunnen zijn. Deze risico’s zijn niet limitatief. Voorbeelden van risico's zijn:

 • Personen die voor hun werk omgaan met gevoelige informatie of vertrouwelijke gegevens (zoals een arts of advocaat) kunnen deze informatie bijvoorbeeld misbruiken om iemand te chanteren, informatie te lekken of om beroepsgeheimen te verkopen.
 • Personen die voor hun werk omgaan met contant of giraal geld (zoals accountants) kunnen deze positie gebruiken om geld te verduisteren.
 • Bij personen die vanuit hun functie mensen of een organisatie aansturen (zoals bedrijfsleiders of eigenaren van een bedrijf) bestaat het gevaar van machtsmisbruik of diefstal en verduistering.

Continue screening taxibranche

Voor een chauffeurspas moeten taxichauffeurs om de 5 jaar een VOG overleggen. Daarnaast worden sinds 1 juli 2011 taxichauffeurs continu door Justis gescreend, zodat strafbare feiten niet pas na 5 jaar worden ontdekt.

Nu kan de vergunning van een taxichauffeur door de Inspectie Leefomgeving en Transport worden ingetrokken kort nadat deze chauffeur met justitie in aanraking is gekomen wegens een relevant strafbaar feit, zoals mishandeling of rijden onder invloed. Zo wordt voorkomen dat chauffeurs na het plegen van een relevant strafbaar feit kunnen blijven werken als taxichauffeur.