Aanvragen via de gemeente

Aanvragen via de gemeente (mede door een ingevuld aanvraagformulier)

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.

De organisatie geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de organisatie (bijvoorbeeld een toekomstige werkgever) aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en het tarief van de aanvraag (de tarieven) à €41,35 voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int het tarief. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis.

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

  • een emigratie;
  • de beëdiging als advocaat;
  • het verkrijgen van een visum of werkvergunning.

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende (doorgaans de toekomstige werkgever), u dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag moet u zelf op het aanvraagformulier invullen;
  • een bevestiging of document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt, met een handtekening, waarin wordt vermeld dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.