Hoe vraag ik een VOG aan?

U kunt op drie verschillende manieren een VOG aanvragen.

Via de gemeente

U kunt een volledig ingevuld aanvraagformulier inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen en tonen. Ook moet u dan een bedrag voor de behandeling van de aanvraag betalen (het tarief): €41,35.


Vraagt u een VOG aan in verband met een sollicitatieprocedure, dan betaalt u de kosten van de aanvraag. Uw (toekomstige) werkgever kan deze kosten wel vergoeden, maar is daartoe niet verplicht. U krijgt geen geld terug als u geen VOG ontvangt. Het bedrag dat u betaalt, is voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, niet voor de VOG zelf.


De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over, vult ze automatisch aan met gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) en stuurt alles door naar Justis.


Justis geeft namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie VOG's af. Indien u een VOG krijgt, wordt deze naar uw postadres gestuurd zoals dat bij de gemeente bekend is.

Uitzondering

Bij een aantal gemeenten is het niet mogelijk om een VOG aan te vragen als u ouder bent dan 80 jaar. U kunt dit nagaan bij uw eigen gemeente. Als de gemeente geen VOG afgeeft, kunt u een VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Daartoe moet u het aanvraagformulier volledig invullen en dit samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar Justis sturen. Het postadres is:
Justis

T.a.v. afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
Als u uw aanvraag rechtstreeks bij Justis indient, moet u het bedrag van €41,35 overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager.
Justis neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer ze alle gevraagde stukken (het volledig ingevulde aanvraagformulier en een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs) heeft ontvangen en de kosten van behandeling van de aanvraag zijn betaald. Dat laatste kunt u aantonen door een kopie van het betalingsbewijs mee te sturen.

Via het internet

Sinds 1 januari 2012 kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag natuurlijke personen (VOG NP) ook via internet aanvragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis. Een VOG via internet aanvragen is goedkoper dan via de gemeente, namelijk €33,85 in plaats van €41,35.

Het initiatief voor een VOG-aanvraag via internet ligt bij de organisatie/werkgever die van u een VOG vraagt. Deze moet met behulp van een webapplicatie het 'organisatiedeel' van het digitale aanvraagformulier invullen. Daarna krijgt u van Justis een e-mailbericht met toegang tot het 'burgerdeel' van het digitale aanvraagformulier. Om in dat deel te komen moet u wel inloggen met uw DigiD (www.digid.nl).

Na afronding van de aanvraag en betaling via Ideal wordt de aanvraag bij Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk – per post, dus niet via e-mail – over de afhandeling van de aanvraag.

Ga voor meer informatie over de elektronische VOG-aanvraag naar de veelgestelde vragen over de VOG-aanvraag via internet.