Gratis VOG voor vrijwilligers

Gratis VOG voor vrijwilligers

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen is in 2012 de pilot ‘gratis VOG voor vrijwilligers' gestart. Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan zijn VOG vergoed krijgen.

Het aanvragen van een gratis VOG vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen in 2015 niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Voorwaarden

Vrijwilligersorganisatie moeten vanaf 2015 aan een aantal voorwaarden voordoen.

Gratis VOG’s digitaal aanvragen

Voor het aanvragen van gratis VOG’s voor vrijwilligers is een nieuw aanvraagsysteem ontwikkeld. Door dit systeem wordt de betaling van de VOG overgeslagen voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen. De organisatie/werkgever die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. De vrijwilliger die de aanvraag afrondt en indient, moet via DigiD op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. De aanvrager ziet daardoor alleen de VOG-aanvraag die voor hem of haar bestemd is.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

Het aanvragen van een gratis VOG verloopt volgens een vast stappenplan.

Declaraties niet meer nodig

Door gebruik te maken van een speciaal ontwikkeld aanvraagsysteem zijn declaraties voor de VOG voor vrijwilligers vanaf 2015 niet meer nodig. NOC*NSF, Scouting Nederland en Steunpunt Kindervakanties zullen de declaraties in 2015 dan ook niet meer in behandeling nemen. Neem voor meer informatie over een precieze datum contact op met uw koepelorganisatie.