Gratis VOG voor vrijwilligers

Gratis VOG voor vrijwilligers

Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen en mensen met een verstandelijke beperking echt in veilige handen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG-regeling, moet de vrijwilligersorganisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de organisatie voor meer dan 70% uit vrijwilligers bestaan en mag de organisatie geen winstoogmerk hebben. Alle voorwaarden zijn hier terug te vinden.

Digitaal aanvragen

De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd, dus niet via de gemeente. Een vrijwilligersorganisatie moet in het bezit zijn van eHerkenning en de vrijwilliger moet een DigiD hebben. De aanvraag verloopt via een speciaal ontwikkeld systeem. Hierdoor wordt een vrijwilliger direct als zodanig herkend en hoeft hij of zij niet af te rekenen. Het indienen van een declaratie bij de vrijwilligersorganisatie is dan ook niet nodig.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

Het aanvragen van een gratis VOG verloopt volgens een vast stappenplan.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de gratis VOG-regeling ga dan naar www.gratisvog.nl. Ook voor meer informatie over een breder preventief beleid kunt u op deze website terecht.