Uniform

Personen die beveiligingswerk doen moeten een uniform dragen dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft goedgekeurd. Justis beoordeelt namens de minister of uniformen aan de eisen voldoen. Bij sommige werkzaamheden hoeft u geen uniform te dragen.

Er zijn regels voor uniformen, ze mogen bijvoorbeeld niet lijken op dat van de politie. Andere regels zijn:

  • Ook overhemd, polo, vest of cap mogen niet lijken op de bovenkleding van de politie.
  • Ook de vignetten, emblemen of logo’s mogen niet op de vignetten van de politie lijken.
  • Op het uniform mogen geen rangonderscheidingstekens zitten.
  • Het uniform moet een herkenningsteken van de particuliere beveiligingsorganisatie hebben.
  • Het uniform moet het V-teken als embleem hebben, dat de minister heeft vastgesteld voor particuliere beveiligers.

Kijk voor meer informatie in paragraaf 6.1 ‘Goedkeuring’ van de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2019.

Uniform laten keuren door Justis

Voor de beoordeling van het uniform heeft Justis duidelijke kleurenfoto’s nodig van het uniform met de herkenningstekens (logo’s). De kleurenfoto’s stuurt u naar:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Let op: als u als beveiligingsorganisatie het uniform aanpast of vernieuwt, moet Justis dit opnieuw beoordelen.

Ontheffing om geen uniform te dragen

Beveiligers moeten een herkenbaar uniform dragen, maar voor sommige werkzaamheden kan de korpschef ontheffing van deze plicht verlenen, bijvoorbeeld voor een alarmcentralist die in een videotoezichtcentrale werkt. Als het om een luchtvaartterrein gaat, moet de Commandant Koninklijke Marechaussee de ontheffing verlenen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de beveiligers de vereiste diploma’s hebben. De korpschef of de Commandant van Koninklijke Marechaussee verleent alleen ontheffing als deze voor de aard van het werk gewenst is, zoals bij persoonsbeveiliging. Kijk voor meer informatie in paragraaf 6.2 van de Bpbr.