Overtredingen en sancties

Overtredingen en sancties

De korpschef en de Koninklijke Marechaussee houden toezicht op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Als een beveiligingsorganisatie of recherchebureau een overtreding begaat op de Wpbr, maakt de korpschef een proces-verbaal op en kan Justis een bestuurlijke sanctie (straf) opleggen.

Er zijn 3 soorten overtredingen en sancties:

Kwaliteit en betrouwbaarheid van personeel, organisatie en materieel: dit zijn overtredingen van regels voor de oprichting en het bestaan van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau. Bijvoorbeeld: een leidinggevende runt zonder toestemming van de minister een beveiligingsorganisatie of recherchebureau. Sanctie: Justis kan een boete van maximaal € 11.250,- opleggen.

Afstemming met Justis (vergunningverlener) en de politie (toezichthouder): hierbij gaat het om overtredingen waarbij particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus niet goed samenwerken of te weinig informatie geven aan de vergunningsverlener of toezichthouder. Bijvoorbeeld: aanwijzingen van de politie niet uitvoeren, de politie niet genoeg informeren over het werk, of beveiligers die werk doen zonder dat zij hun legitimatiebewijs bij zich hebben. Sanctie: Justis kan een boete van maximaal € 7.000,- opleggen.

Administratieve nalatigheid: in deze categorie vallen administratieve overtredingen die niet onder de andere 2 categorieën vallen. Bijvoorbeeld: niet voldoen aan de plicht om klachten te melden bij de minister van Justitie en Veiligheid. Sanctie: Justis kan een boete opleggen van maximaal € 1.000,-.

Wat gebeurt er als u een boete krijgt?

Als de politie een overtreding constateert, stuurt ze een bericht aan Justis. Justis beoordeelt of er een waarschuwing, een bestuurlijke boete of intrekking van de vergunning volgt en laat de organisatie weten dat er een sanctie op komst is. De organisatie mag hierop reageren. Justis neemt uiteindelijk op basis van alle informatie een definitief besluit en de politie krijgt een kopie hiervan. Als er een bestuurlijke boete komt, krijgt de organisatie bericht van het Centraal Justitieel Incassobureau dat de boete int.

Intrekken van vergunning

Als een organisatie of bureau al meerdere overtredingen heeft begaan en boetes heeft gekregen, kan de vergunning worden ingetrokken. Dit gebeurt ook als de overtreding zo ernstig is, dat een waarschuwing of een boete een te milde sanctie is. Een overzicht van alle overtredingen en sancties staat in onderdeel 11 van de Bpbr.