Gratieverzoek indienen

Gratieverzoek indienen

Zowel veroordeelden, als hun advocaat, reclasseringsambtenaar of familieleden kunnen een gratieverzoek indienen. Een gratieverzoek indienen heeft alleen zin als de omstandigheden van de veroordeelde zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het vonnis is uitgesproken.

Digitaal verzoek

In onderstaande gevallen is het mogelijk om een digitaal verzoek in te dienen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent de belanghebbende, of een gemachtigd familielid (of een andere gemachtigde) van de belanghebbende en u heeft een DigiD; of
  • U bent de advocaat of reclasseringsambtenaar van de belanghebbende en heeft de mogelijkheid om in te loggen met eHerkenning.
    Let op! Per 1 juli 2021 is betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 1 (EH1) stopgezet. Vanaf deze datum heeft u eHerkenningsniveau 4 (EH4) en de machtiging Gratie: indienen verzoek nodig. Lees meer op justis.nl/eherkenning/gratie.

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Voordat u het verzoek indient, heeft u van alle bijlagen die u mee moet sturen een digitale versie nodig.

  • Welke documenten u nodig hebt, hangt af van wie de aanvrager is. U heeft in ieder geval de volgende bijlagen nodig:

    • Recente bewijsstukken die uw gratieverzoek onderbouwen, zoals een werkgeversverklaring, een verklaring van een medisch specialist, een verklaring van de afkickkliniek, of een reclasseringsrapport.
    • Een toelichting op uw gratieverzoek.

Als u het formulier goed heeft ingevuld en alle bijlagen zitten erbij, krijgt u een bevestiging van de aanvraag. Als het verzoek niet volledig is, dan ontvangt u per mail hierover bericht. Wanneer het formulier volledig en correct is ingevuld, wordt het gratieverzoek in behandeling genomen en krijgt u per mail daarvan een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk verzoek

Wilt u gebruik maken van een schriftelijk verzoek? Let erop dat u het aanvraagformulier helemaal invult en alle bewijsstukken verzamelt. Als er geen bewijsstukken worden meegestuurd, dan wordt het gratieverzoek niet in behandeling genomen. De veroordeelden moeten altijd zelf instemmen met het gratieverzoek en het gratieformulier (mede) ondertekenen.

Het formulier en de documenten stuurt u naar:

Justis
Afdeling V&T gratie
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Justis stuurt na ontvangst een ontvangstbevestiging per post. Als het formulier niet goed of niet volledig is ingevuld, wordt het teruggestuurd met het verzoek het formulier aan te vullen of te corrigeren. Het volledig ingevulde formulier en de bijlagen (bewijsstukken) moeten dan binnen 6 weken worden teruggestuurd. Wanneer het formulier volledig en correct is ingevuld, wordt het gratieverzoek in behandeling genomen.

Procedure van een gratieverzoek

Justis bepaalt namens de Minister voor Rechtsbescherming of het gratieverzoek de strafuitvoering tijdelijk kan opschorten, gevraagd of van rechtswege. Als de straf tijdelijk wordt opgeschort, wordt met de uitvoering van de straf gewacht, totdat een beslissing is gevallen over het gratieverzoek. De gemiddelde behandelduur van een gratieverzoek is 6 maanden.

Advies rechter

Als het gratieverzoek voldoet aan de gestelde eisen, wordt het voor advies in een voorkomend geval naar het Openbaar Ministerie en in ieder geval naar de rechter gestuurd. Daartoe worden alle gegevens verzameld en opgestuurd naar de rechter die de strafmaat heeft bepaald en uitgesproken. De rechter bekijkt de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert en vergelijkt deze met de omstandigheden die bekend waren tijdens de veroordeling. Aan de hand van de gegevens brengt de rechter een advies over het gratieverzoek uit aan de minister voor Rechtsbescherming. Als het OM dan wel de rechter een negatief advies afgeeft, wijst de minister van Rechtsbescherming het gratieverzoek meestal af.

Besluit

Als er een definitief besluit is genomen, wordt de veroordeelde daarvan op de hoogte gebracht per post. Als het gratieverzoek is afgewezen, krijgt de veroordeelde van de afdeling Individuele Zaken gevangeniswezen van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen bericht waar en wanneer deze zich moet melden voor de strafuitvoering.

Verzoek afgewezen

Als een gratieverzoek is afgewezen kan binnen een jaar alleen een nieuw gratieverzoek worden ingediend als de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert zijn gewijzigd sinds het laatste gratieverzoek. Bij nieuwe omstandigheden wordt een herhaald gratieverzoek met een verzoek tot advies in een voorkomend geval aan het Openbaar Ministerie en in ieder geval aan het gerecht voorgelegd. Bij een nieuw gratieverzoek wordt de strafuitvoering nooit tijdelijk uitgesteld, omdat het om een herhaald verzoek gaat.