Justis, de screeningsautoriteit

Justis, de screeningsautoriteit

De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.

Ruim 800.000 Verklaringen Omtrent het Gedrag geeft de screeningsautoriteit Justis ieder jaar af. Tel daar de Bibob-adviezen en risicomeldingen bij op en het is duidelijk dat Justis een belangrijke bijdrage levert aan het veiliger maken van de samenleving.

Sinds de oprichting in 2004 is Justis uitgegroeid tot een gezaghebbende organisatie met medewerkers die de professionaliteit en expertise hebben om een integere afweging te maken tussen het belang van het individu of de organisatie aan de ene kant en het belang van een veilige samenleving aan de andere kant. Justis analyseert informatie uit verschillende bronnen om te beoordelen of personen en organisaties in het verleden iets gedaan hebben wat hun functioneren op een bepaalde plek in de weg staat. Screenen is een vak.

Toenemende vraag

De samenleving verwacht nadrukkelijk dat de overheid een rol speelt bij het beperken en uitsluiten van veiligheidsrisico’s. De vraag naar screeningsproducten neemt toe en steeds vaker worden er specifieke eisen gesteld aan deze producten. Zo ontwikkelde Justis op verzoek continue screening in de taxibranche en de kinderopvang. De Dienst Justitiële Inrichtingen vertrouwde de screening van het eigen personeel aan Justis toe. Daarnaast heeft Justis de controle en het toezicht op rechtspersonen op geheel nieuwe wijze ingericht.

Integriteit en kwaliteit

Justis screent integer en met oog voor de samenleving en besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten. Daartoe investeert Justis niet alleen in zijn medewerkers, maar ook in moderne informatie- en communicatietechnologie en in samenwerking met ketenpartners. Die investering in kwaliteit heeft er onder meer toe geleid dat Justis is gecertificeerd volgens de ISO-9001 normering.

Excellente dienstverlening

Justis streeft daarnaast naar excellente dienstverlening. Om dat waar te kunnen (blijven) maken, voert Justis regelmatig klanttevredenheids-onderzoeken uit. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden altijd tot concrete verbetertrajecten.