Wat is gratie?

Wat is gratie?

Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die de strafrechter heeft opgelegd. Gratie wordt alleen verleend als het bijdraagt aan een rechtvaardige, menselijke en doelmatige uitvoering van de straf.

Gratie is mogelijk als de straf van de veroordeelde onherroepelijk is en nog niet is ondergaan. Dit betekent dat er geen mogelijkheid meer is voor de veroordeelde om in beroep te gaan. Daarnaast moet er sprake zijn van nieuwe feiten of omstandigheden waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden of heeft kunnen houden bij het opleggen van de straf (denk bijvoorbeeld aan een verslechterde gezondheid van de veroordeelde).

Gratie kan alleen worden verleend door Zijne Majesteit de Koning.