Welke soorten wapens zijn verboden

Welke soorten wapens zijn verboden

In Nederland is het bezit van (vuur)wapens in principe verboden.

Wapens

Onder meer de volgende wapens zijn verboden:

 • stiletto’s;
 • werpmessen;
 • vlindermessen;
 • boksbeugels;
 • katapulten;
 • pijlen met snijdende delen;
 • andere ongewenste niet-vuurwapens;
 • Voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen, met uitzondering van speelgoedvoorwerpen als bedoeld in de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn) die sterk op echte wapens lijken;
 • (volautomatische) vuurwapens;
 • handgranaten;
 • andere militaire wapens;
 • pepperspray;
 • andere voorwerpen met giftige, weerloosmakende en traanverwekkende stoffen;
 • pistolen;
 • revolvers;
 • geweren;
 • alarmpistolen.

Nepwapens

Voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen zijn verboden. Uitgezonderd van dit verbod zijn speelgoedvoorwerpen als bedoeld in de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn) die sterk op echte wapens lijken.

De kleur van een nepwapen telt niet mee om te bepalen of het nepwapen sprekend lijkt op een echt (vuur)wapen. Het enige dat telt, zijn de vorm en de afmeting van het nepwapen.

Het bezit van een verboden wapen is strafbaar.

Wapens van categorie IV

Van een aantal wapens is het bezit ervan door meerderjarigen niet verboden, maar sommige handelingen ermee wel, zoals het dragen ervan op de openbare weg. Het gaat bijvoorbeeld om:

• zwaarden;
• degens;
• wapenstokken;
• bepaalde luchtdrukwapens;
• harpoenen;
• kruisbogen.

Ook voorwerpen die niet als wapen bedoeld zijn maar wel zo worden gebruikt, vallen onder omstandigheden onder categorie IV. Denk bijvoorbeeld aan een honkbalknuppel die kan worden gebruikt tijdens een demonstratie, of een keukenmes dat kan worden gebruikt tijdens een gevecht.

Airsoftapparaten

Airsoftapparaten zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens met een maximum schotkracht van 3.5 joules.

Airsoftapparaten zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht voor leden van door de Minister van Veiligheid en Justitie erkende airsoftsportverenigingen. Ook aspirant-leden en introducés van deze verenigingen worden vrijgesteld van enkele in de Wwm genoemde verboden handelingen.

Deze vrijstelling houdt in dat personen van ten minste achttien jaar airsoftapparaten voorhanden mogen hebben voor de beoefening van de airsoftsport als zij lid zijn van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV).

Munitie

Het bezit van munitie is ook verboden op grond van de wet. Voor munitiebezit geldt, net als voor wapenbezit, dat er uitzonderingen op dit verbod zijn.