Welke soorten wapens zijn verboden?

Welke soorten wapens zijn verboden?

In Nederland is het bezit van (vuur)wapens in principe verboden.

Onder andere de volgende wapens zijn verboden:

-stiletto’s
-werpmessen
-vlindermessen
-boksbeugels
-katapulten
-pijlen met snijdende delen
-andere ongewenste niet-vuurwapens
-nepwapens, zie uitleg hieronder
-(volautomatische) vuurwapens
-handgranaten
-andere militaire wapens
-pepperspray
-andere voorwerpen met giftige,
weerloosmakende en traanverwekkende stoffen
-pistolen
-revolvers
-geweren
-alarmpistolen

Nepwapens

Voorwerpen die qua vorm en afmetingen sprekend lijken op vuurwapens of voor ontploffing bestemde voorwerpen, zijn verboden. Dat geldt niet voor speelgoedvoorwerpen, zoals in de Europese speelgoedrichtlijn 2009/48/EG, die sterk op echte wapens lijken. De kleur telt niet mee om te bepalen of het nepwapen sprekend op een echt (vuur)wapen lijkt. Het enige wat telt, zijn de vorm en de afmeting van het nepwapen.

Het bezit van een verboden wapen is strafbaar.

Wapens van categorie IV

Er zijn een aantal wapens waarvoor geldt dat meerderjarigen ze mogen bezitten. Maar sommige handelingen ermee zijn verboden, zoals het dragen ervan op de openbare weg. Het gaat bijvoorbeeld om:

• zwaarden
• degens
• wapenstokken
• bepaalde luchtdrukwapens
• harpoenen
• kruisbogen

Ook voorwerpen die niet bedoeld zijn als wapen, maar wel zo worden gebruikt, vallen onder omstandigheden onder categorie IV. Denk aan een honkbalknuppel die kan worden gebruikt tijdens een demonstratie, of een keukenmes dat kan worden gebruikt tijdens een gevecht.

Airsoftapparaten

Airsoftapparaten zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens met een maximum schotkracht van 3.5 joules. Voor airsoftapparaten hoef je geen vergunning te hebben als je lid bent van een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende airsoftsportvereniging.

Ook aspirant-leden en introducés van deze verenigingen kunnen vrijstelling krijgen van een aantal in de WWM genoemde verboden, zoals voorhanden hebben of dragen van vuurwapens.

Deze vrijstelling houdt in dat personen van minimaal 18 jaar airsoftapparaten voorhanden mogen hebben voor beoefening van de airsoftsport, als zij lid zijn van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV).

Munitie

Munitiebezit is ook verboden op grond van de wet. Hiervoor geldt, net als voor wapenbezit, dat er uitzonderingen op dit verbod zijn.