Welke gegevens moeten worden aangepast als mijn achternaam is gewijzigd? Hoe gaat dat?

Welke gegevens moeten worden aangepast als mijn achternaam is gewijzigd? Hoe gaat dat?

Is uw verzoek om uw achternaam te veranderen toegewezen, dan informeert het ministerie van Justitie en Veiligheid de burgerlijke stand van uw gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand voert de naamswijziging door in uw geboorteakte.

Verder wordt uw naamswijziging automatisch doorgegeven aan bepaalde overheidsinstanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie personen (BRP). Andere instanties moet u zelf informeren dat uw achternaam is gewijzigd. Bij de gemeente kunt u informeren aan welke instanties de wijziging automatisch wordt doorgegeven.

U moet zelf zorgen voor de wijziging van onder meer uw paspoort, rijbewijs, bankrekening en uw verzekeringen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam gewijzigd is niet meer geldig. Voor uw schooldiploma, certificaat of cijferlijst kunt u in sommige gevallen een vervangend document (duplicaat) met uw nieuwe achternaam aanvragen. Dit heet de 'Verklaring afgelegd examen'. U kunt deze aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, afdeling Examendienst.

Is uw naam gewijzigd in het buitenland? Dan moet u er zelf voor zorgen dat dit op de geboorteakte wordt aangepast. Neem hiervoor contact op met de autoriteiten van het betreffende land.