Wanneer mag ik de achternaam van mijn partner gebruiken?

Wanneer mag ik de achternaam van mijn partner gebruiken?

U mag de achternaam van uw partner gebruiken als u getrouwd bent of als u geregistreerde partners bent. Het gaat hierbij om dagelijks gebruik, uw eigen officiële achternaam wijzigt niet. U heeft hiervoor geen toestemming van uw partner nodig.

Voor het gebruik van de achternaam van uw partner heeft u 3 mogelijkheden:

  1. Eerst de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam;
  2. Eerst uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner;
  3. De naam van uw partner in plaats van uw eigen naam.

U hoeft niet dezelfde achternaam te kiezen als de achternaam die uw partner kiest.

Let op: Kinderen kunnen geen samengestelde naam krijgen.

U kunt uw naamgebruik (laten) registreren in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven. De BRP geeft dit door aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan. U kunt wel bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart aan uw gemeente vragen ook de achternaam van uw partner in uw paspoort of op uw identiteitskaart te vermelden. Deze komt onder uw eigen naam te staan.

Bent u gescheiden of heeft u een geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan kunt u de achternaam van uw ex-partner blijven gebruiken tot u opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Is uw ex het hiermee niet eens en zijn er geen kinderen, dan kan uw ex-partner de rechter vragen u te verbieden de naam van uw ex-partner te blijven gebruiken.

Is uw partner overleden? Dan kunt u zijn of haar achternaam blijven gebruiken tot u opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

U kunt altijd uw oorspronkelijke naam weer aannemen, ook tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hiervoor hoeft u geen verzoek in te dienen of procedures te doorlopen. Wel moet u de wijziging doorgeven aan uw gemeente. Instanties die zijn aangesloten op de BRP worden automatisch van de wijziging op de hoogte gesteld. Aan andere instanties moet u zelf de wijziging doorgeven. U kunt bij uw gemeente navraag doen welke instanties zijn aangesloten op de BRP.