Gewijzigde Wet Bibob treedt per 1 augustus in werking

Gewijzigde Wet Bibob treedt per 1 augustus in werking

Op 1 augustus 2020 treedt gewijzigde de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking. Met deze wet kunnen overheden, zoals ministeries, gemeenten en provincies, de integriteit (laten) controleren van bedrijven en personen met wie zij zaken doen.

Wat betekent de wetswijziging?

De gewijzigde Wet Bibob biedt meer mogelijkheden voor overheden om te voorkomen dat beschikkingen en andere overheidsbeslissingen kunnen misbruikt voor criminele doeleinden.

Eigen onderzoek door overheden

Overheden kunnen straks onder meer eigen onderzoek doen naar justitiƫle antecedenten van de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over de aanvrager of houder van een beschikking.

Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) krijgt bij het uitvoeren van onderzoek de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan betrokkenen die zien op een (mogelijk) zakelijk samenwerkingsverband. Ook zijn er een aantal nieuwe verplichte informatieleveranciers: gemeenten en provincies (voor zover het bestuurlijk beboetbare overtredingen betreft), de Inspectie Leefomgeving & Transport, De Kansspelautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt.

Meer informatie

Meer informatie over de gewijzigde Wet Bibob per 1 augustus 2020 vindt u in dit overzicht.

Het officiƫle persbericht leest u op de website van de Rijksoverheid.