Wapenverlof of jachtakte aanvragen

Wapenverlof of jachtakte aanvragen

Een verlof is een vergunning voor een bepaalde handeling, zoals het voorhanden hebben en vervoeren van een (vuur)wapen. Sportschutters en schietverenigingen hebben zo’n vergunning nodig. Het wapenverlof vraagt u aan bij de korpschef. Het is maximaal 1 jaar geldig en kan worden verlengd.

Voor de schietsport bestaan 2 soorten verloven:

  1. een verlof voor privéwapens (voor particulieren)
  2. een verenigingsverlof (voor schietverenigingen)

Schietverenigingen kunnen - als ze aan een aantal voorwaarden voldoen - een verlof krijgen waarmee ze vuurwapens mogen bezitten voor gebruik door de leden van de vereniging.

Als particulieren een nieuw verlof of een verlenging van een bestaand verlof aanvragen, moeten zij onder andere aantonen dat ze in de 12 maanden voor de aanvraag minimaal 18 schietbeurten met een vuurwapen hebben verricht bij een gecertificeerde schietsportvereniging. De verlofhouder bewijst hiermee dat hij of zij de schietsport beoefent (redelijk belang) en zijn of haar vaardigheid met wapens op peil houdt. Kijk voor meer informatie in de Circulaire Wapens en Munitie.

Jachtakte aanvragen

U mag alleen jagen als u een geldige jachtakte heeft. Deze kunt u aanvragen bij de korpschef.

Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen van een jachtakte, de jager is bijvoorbeeld verplicht om het wild niet onnodig te laten lijden tijdens de jacht.

Voor het verkrijgen van een jachtakte moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • toestemming hebben om te jagen;
  • met goed gevolg een jachtexamen hebben afgelegd;

en er mag geen vrees bestaan voor misbruik (of andere bezwaren tegen u).

Voor een jager zijn er naast wapenwettelijke voorschriften ook jachtwettelijke voorschriften waaraan hij of zij zich dient te houden. Bekijk voor meer informatie de Jachtregeling in de Wet Natuurbescherming.

Geen vergunning krijgen

Een aanvrager van een wapenverlof of een jachtakte krijgt geen vergunning, als er twijfel is of een vergunningverlening verantwoord is. Bijvoorbeeld bij bepaalde gegevens op uw strafblad (justitiële gegevens) of als er een ernstig vermoeden bestaat dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Afhankelijk van de ernst van het delict kan Justis tot 8 jaar in uw verleden terugkijken of u zo’n strafbaar feit heeft gepleegd.

Ook uw psychische gesteldheid of andere feiten en omstandigheden kunnen redenen zijn dat u geen vergunning krijgt.

Als u een vergunning heeft en een strafbaar feit pleegt, kan uw vergunning worden ingetrokken. Dat kan ook het geval zijn als u nog niet bent veroordeeld.