Verlof

Een verlof is een vergunning voor een bepaalde handeling, zoals het vervoeren van een wapen. Een verlof is altijd tijdelijk. Deze vergunning moet u bij de korpschef aanvragen.

Indien een verlof, aangevraagd/verleend bij de korpschef, om wapens en munitie thuis voorhanden te mogen hebben wordt geweigerd/ingetrokken, kan bij Justis administratief beroep worden ingesteld.

Dit beroepschrift kan gestuurd worden naar:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Justis
Afdeling V&T/WWM
Postbus 20300
2500 EH Den Haag