Ontheffing

Een ontheffing is een specifieke uitzondering op een wettelijk verbod. U kunt bijvoorbeeld een ontheffing krijgen voor een wapen om historische veldslagen na te spelen. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Een ontheffing kunt u aanvragen bij de minister van Veiligheid en Justitie. Daarvoor moet u contact opnemen met Justis. De aanvraag dient uiterlijk 13 weken vóór aanvang van het evenement door Justis te zijn ontvangen.