Informatie voor wapen- en/of munitieverzamelaars

Informatie voor wapen- en/of munitieverzamelaars

Als u wapens en/of munitie verzamelt, heeft u een verzamelverlof nodig. Een verzamelverlof kunt u aanvragen bij de korpschef.

Een verzameling wordt alleen toegestaan aan musea (of soortgelijke instellingen) of serieuze particuliere verzamelaars. Een verzamelverlof is maximaal 1 jaar gelding en kan worden verlengd als de verzamelaar nog aan de eisen voor een vergunning voldoet.

Een serieuze particuliere wapenverzamelaar moet onder meer:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • aantonen voldoende deskundig te zijn op het gebied van de wapens die hij wil verzamelen.

Een museum hoeft niet, zoals een particulier, aan te tonen voldoende deskundig te zijn op het gebied van die wapens. De beheerder van het museum is wel verantwoordelijk voor de tentoongestelde wapens.