Informatie voor sportschutters en schietverenigingen

Informatie voor sportschutters en schietverenigingen

Een wapenvergunning voor sportschutters en schietverenigingen kan worden aangevraagd bij de korpschef. Deze vergunning is hooguit 1 jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

Sportschutters en schietverenigingen hebben een vergunning nodig voor het voorhanden hebben van wapens of munitie. Deze vergunning wordt een verlof tot het voorhanden hebben van wapens en munitie genoemd. Het wapenverlof moet worden aangevraagd bij de korpschef, is hooguit 1 jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

Voor de schietsport bestaan er twee soorten verloven:

  1. Een verlof voor privéwapens (voor particulieren).
  2. Een verenigingsverlof (voor schietverenigingen).

Particulieren komen na minimaal een jaar lidmaatschap van een schietsportvereniging in aanmerking voor een verlof voor privéwapens.

Schietverenigingen kunnen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen een verlof krijgen waarmee ze vuurwapens mogen bezitten die bestemd zijn voor gebruik door de leden van de vereniging.