Informatie voor jagers

Informatie voor jagers

U mag alleen jagen als u in het bezit bent van een geldige jachtakte. U kunt een jachtakte aanvragen bij de korpschef.

Aan het verkrijgen van een jachtakte is een aantal voorwaarden verbonden. De jager is bijvoorbeeld verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Voor het verkrijgen van een jachtakte moet:

  • u 18 jaar of ouder zijn;
  • u toestemming hebben om te jagen;
  • u met goed gevolg een jachtexamen hebben afgelegd;
  • er geen vrees voor misbruik of andere bezwaren tegen u bestaan.

Voor een jager zijn er naast wapenwettelijke voorschriften ook jachtwettelijke voorschriften waaraan hij zich dient te houden. De inhoud van de jachtwettelijke regels valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken.