Wapenvergunning aanvragen

Wapenvergunning aanvragen

Om een wapen te mogen bezitten, heeft u een wapenvergunning nodig. Ook voor handelingen met wapens heeft u vergunningen nodig. Er zijn vijf soorten wapenvergunningen: ontheffing, verlof, erkenning, consent en doorvoerontheffing

Om een wapenvergunning te verkrijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hangen onder andere af van het soort wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor alle vergunningen geldt:

  • De aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen. De volgende redelijke belangen kunnen zich voordoen:
  1. Het houden van een verzameling van vuurwapens van categorie II of III;
  2. Het houden van een verzameling munitie van categorie II;
  3. Het deelnemen aan re-enactmentuitvoeringen;
  4. Vakbekwaamheidseis;
  5. Het complementeren van historisch militair materieel;
  6. Museum;
  7. Saluutschoten.
  • Er mag geen vrees bestaan voor misbruik.

U krijgt geen vergunning, als er grond is om te twijfelen of vergunningverlening verantwoord is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een ernstig vermoeden bestaat dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Afhankelijk van de ernst van het delict kan tot acht jaar worden teruggekeken. Ook uw psychische gesteldheid of andere feiten en omstandigheden kunnen er voor zorgen dat u geen vergunning krijgt.

Als u een vergunning heeft en een strafbaar feit pleegt, kan uw vergunning worden ingetrokken. Dat kan ook het geval zijn als u nog niet bent veroordeeld.

Heeft u een verlof, erkenning of een jachtakte nodig, dan moet u deze aanvragen bij een korpschef. Heeft u een ontheffing nodig, dan moet u deze aanvragen bij Justis.

Geldigheid

Iedere vergunning is maar voor een bepaalde tijd geldig. De geldigheidsduur wordt opgenomen in de vergunning. Nadat u een vergunning hebt gekregen, moet u zich aan strenge voorschriften houden. Doet u dit niet, dan kunt u de vergunning kwijtraken. Zo moet u bijvoorbeeld uw (vuur)wapen en munitie gescheiden van elkaar opbergen, zodat mensen zonder vergunning uw wapen niet kunnen gebruiken.