Voorwaarden voor een wapenvergunning

Voorwaarden voor een wapenvergunning

Om een wapenvergunning te krijgen, moet u aan voorwaarden voldoen. De voorwaarden hangen onder andere af van het soort wapen waar u de vergunning voor aanvraagt.

Voor alle vergunningen geldt: de aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen en er mag geen vrees bestaan voor misbruik.

Het redelijk belang houdt in dat u bijvoorbeeld een wapen wil om schietsport te beoefenen, of om historische veldslagen na te spelen. Dit zijn slechts voorbeelden van een redelijk belang. Of u een vergunning krijgt hangt niet alleen af van het redelijk belang.

Geen vergunning

U krijgt geen vergunning als er reden is om te twijfelen of vergunningverlening verantwoord is. Bijvoorbeeld vanwege bepaalde informatie op uw strafblad (justitiƫle gegevens), of als er een ernstig vermoeden bestaat dat u een strafbaar feit hebt gepleegd. Er wordt gekeken of dat het geval is geweest in de afgelopen 8 jaar (terugkijktermijn).

Ook uw psychische gesteldheid of andere feiten en omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat u geen vergunning krijgt. Als u een vergunning heeft en een strafbaar feit pleegt, kan uw vergunning worden ingetrokken. Dat kan ook het geval zijn als u nog niet bent veroordeeld.

Iedere vergunning is maar voor een bepaalde tijd geldig. Als u een vergunning hebt, moet u zich aan strenge voorschriften houden. Doet u dit niet, dan kunt u de vergunning kwijtraken.