Veelgestelde vragen over de wet wapens en munitie

Veelgestelde vragen over de wet wapens en munitie

 • Een wapenvergunning vraagt u aan bij de afdeling Bijzondere wetten of Bestuurlijke Politiezorg van de politie. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op het politiebureau. De politie verstrekt wapenvergunningen aan jagers, sportschutters, wapenverzamelaars, munitieverzamelaars, schietverenigingen.

 • U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste 8 of 4 jaar (dit is afhankelijk van de zwaarte van het gepleegde delict) een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd, ook al bent u daarvoor (nog) niet veroordeeld.

 • Een wapenvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Na het verkrijgen van een wapenvergunning moet u zich aan bepaalde voorschriften houden, anders raakt u uw vergunning kwijt. Een voorbeeld van zo’n voorschrift is dat u uw wapens en munitie gescheiden moet opbergen in een speciale wapenkluis.

 • Voorwerpen die qua vorm en afmetingen sprekend op vuurwapens of voor ontploffing bestemde voorwerpen lijken, zijn verboden. Uitzonderingen op dit verbod zijn speelgoedvoorwerpen zoals in de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn), die sterk op echte wapens lijken.

 • Sinds 1 mei 2012 is de handel, de verkoop en het in bezit hebben van de volgende (soorten) steekmessen verboden.

  Meer info
 • Het doel van het verbod op vlindermessen, valmessen en stiletto’s is steekincidenten voorkomen. Het verbod geeft bovendien duidelijkheid aan verkopers en kopers over wat wel en niet is toegestaan. Verder zijn legale en illegale vlindermessen soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Zonder verbod is het – voor de politie – lastiger om illegale messen in beslag te nemen.

 • Als u voor een wapen of voor munitie geen vergunning heeft, dan overtreedt u de wet. Als u verboden wapens en munitie heeft, moet u deze zo snel mogelijk inleveren. Dit kan bij het politiebureau bij u in de buurt.

 • De politieacademie biedt de opleiding en het examen voor het vakdiploma wapenhandel aan. De opleiding start in september. Examens worden in december gepland.

 • Bij Justis kunt u een ontheffing aanvragen. Een ontheffing is een specifieke uitzondering op een wettelijk verbod, in dit geval de Wet wapens en munitie. U kunt bijvoorbeeld een ontheffing voor een wapen krijgen om historische veldslagen na te spelen. De kosten voor een ontheffing bedragen 80 euro per aanvraag of per verlenging. Voor tarieven van overige wapenvergunningen kunt u terecht bij de korpschef of de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

 • Wilt u als wapenhandelaar weten in welke categorie een wapen dat u wilt gaan verhandelen valt? Dan kunt u terecht bij Justis. Als de categorie bij Justis nog niet bekend is, vraagt Justis advies bij de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie. Deze werkgroep komt vijf keer per jaar bijeen om deze en andere vraagstukken te behandelen.