Veelgestelde vragen over WWM

Veelgestelde vragen over de wet wapens en munitie

 • Een wapenvergunning vraagt u aan bij de afdeling Bijzondere wetten of Bestuurlijke Politiezorg van de politie. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op het politiebureau. De politie verstrekt wapenvergunningen aan jagers, sportschutters, wapenverzamelaars, munitieverzamelaars, schietverenigingen.

 • U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste 8 of 4 jaar (dit is afhankelijk van de zwaarte van het gepleegde delict) een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd, ook al bent u daarvoor (nog) niet veroordeeld.

 • Een wapenvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Na het verkrijgen van een wapenvergunning moet u zich aan bepaalde voorschriften houden, anders raakt u uw vergunning kwijt. Een voorbeeld van zo’n voorschrift is dat u uw wapens en munitie gescheiden moet opbergen in een speciale wapenkluis.

 • Voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen zijn verboden. Uitgezonderd van dit verbod zijn speelgoedvoorwerpen als bedoeld in de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn) die sterk op echte wapens lijken.

 • Sinds 1 mei 2012 is de handel, de verkoop en het in bezit hebben van de volgende (soorten) steekmessen verboden.

  Meer info
 • Het doel van het verbod op vlindermessen, valmessen en stiletto’s is steekincidenten voorkomen. Het verbod geeft bovendien duidelijkheid aan verkopers en kopers over wat wel en niet is toegestaan. Verder zijn legale en illegale vlindermessen soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Zonder verbod is het – voor de politie – lastiger om illegale messen in beslag te nemen.

 • Als u voor een wapen of voor munitie geen vergunning heeft, dan overtreedt u de wet. Als u verboden wapens en munitie heeft, moet u deze zo snel mogelijk inleveren. Dit kan bij het politiebureau bij u in de buurt.

 • Door de politieacademie wordt de opleiding en het examen voor het vakdiploma wapenhandel aangeboden. De opleiding start in september. Examens hiervoor worden in december gepland.

 • Per 28 maart 2015 zijn de tarieven voor verschillende wapenvergunningen gewijzigd. Het tarief voor de behandeling van de aanvraag en verlenging van een ontheffing is verhoogd naar 80 euro per aanvraag dan wel verlenging.

 • Wilt u als wapenhandelaar weten in welke categorie een wapen dat u wilt gaan verhandelen valt? Dan kunt u terecht bij Justis. Als de categorie bij Justis nog niet bekend is, vraagt Justis advies bij de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie. Deze werkgroep komt vijf keer per jaar bijeen om deze en andere vraagstukken te behandelen.