Consent of uitvoervergunning aanvragen

Consent of uitvoervergunning aanvragen

Voor consenten en uitvoervergunningen kunt u terecht bij de Belastingdienst / Douane Groningen / Centrale Dienst voor In-en Uitvoer (CDIU).

Consenten voor categorie II- en III-wapens

Consenten zijn er voor

  • het binnenkomen in,
  • het uitgaan uit,
  • of de doorvoer door Nederland

van categorie II- en III-wapens, munitie, en onderdelen van wapens en munitie die niet bestemd zijn voor de openbare dienst of de krijgsmacht. Een consent is dus een vergunning voor invoer, uitvoer of doorvoer van wapens.

U kunt een consent aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Deze vergunning is éénmalig geldig voor in- of uitvoer.

Ook bij doorvoer van wapens heeft u een consent nodig voor de invoer én voor de uitvoer.

Uitvoervergunningen

Uitvoervergunningen zijn nodig voor uitvoer uit de Europese Unie van vuurwapens en munitie uit bijlage I van de Verordening 258/2012, als deze uitvoer uit Nederland plaatsvindt.

De CDIU beoordeelt consentaanvragen en uitvoervergunningsaanvragen.

Europese vuurwapenpas

Personen met een vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen, kunnen bij de korpschef in hun regio een Europese vuurwapenpas aanvragen. Deze pas is nodig als je met het vuurwapen gaat reizen binnen de EU, bijvoorbeeld om te gaan jagen of voor de schietsport. Het is niet mogelijk om een Europese vuurwapenpas aan te vragen voor luchtdrukwapens.