Administratief beroep indienen bij Justis

Administratief beroep indienen bij Justis

Als de korpschef uw wapenverlof of jachtakte heeft geweigerd of ingetrokken, kunt u bij Justis administratief beroep instellen. U kunt hierin aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit van de korpschef.

Dit beroepschrift kunt u sturen naar:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justis
Afdeling V&T/WWM
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Justis beoordeelt aan de hand van de wet -en regelgeving (Wet wapens en munitie, Regeling wapens en munitie, de Wet Natuurbescherming en de Circulaire wapens en munitie 2018), relevante feiten en omstandigheden of de korpschef een juiste beslissing heeft genomen.

Hoorzitting

Voor deze procedure kan Justis u uitnodigen voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw beroepsgronden (argumenten) nader toelichten. U bent niet verplicht uw beroep mondeling toe te lichten. Uw keuze om wel of niet naar een hoorzitting te komen, heeft geen invloed op de zorgvuldigheid waarmee Justis het administratief beroep beoordeelt.