Uw verantwoordelijkheid als werkgever

Uw verantwoordelijkheid als werkgever

Kiest u als werkgever voor VOG-screening van uw werknemers? Dan heeft u een aantal verantwoordelijkheden. Zo moet u een VOG screeningsprofiel kiezen op basis waarvan uw werknemers worden gescreend. Ook moet u uw werknemers helpen bij het starten van de VOG-aanvraag – en heeft u een belangrijke controlerende taak achteraf.

Stel vast hoe u wilt screenen

Bij een VOG-aanvraag geeft u aan hoe uw werknemer moet worden gescreend. Dit doet u door een screeningsprofiel te kiezen. Op basis van het screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele strafbare feiten op naam van de VOG-aanvrager een belemmering zijn voor de functie (baan) of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Er zijn specifieke screeningsprofielen voor sommige beroepen en branches, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar of het onderwijs. En voor bepaalde doelen, zoals voor het verkrijgen van de chauffeurskaart (taxibranche) of een lidmaatschap van een schietvereniging.

Als organisatie kunt u ook gebruik maken van het algemene screeningsprofiel. Binnen dit profiel geeft u aan welke risicogebieden en functieaspecten belangrijk zijn voor de VOG-aanvraag t.b.v. uw organisatie. Meer informatie over screeningsprofielen, risicogebieden en functieaspecten vindt u in Screeningsprofielen VOG NP (pdf).

Kies de aanvraagroute die het best bij u en uw werknemer past

Er zijn verschillende routes om de VOG aan te vragen, kies welke het beste bij u en uw werknemer past. Het kan gebeuren dat uw werknemer de VOG-aanvraagroute die u kiest, niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld: iemand die niet ingeschreven staat in de BRP (Basisregistratie Personen), kan de VOG om die reden niet digitaal aanvragen. Hij of zij moet dan via een andere route de VOG aanvragen.

Help bij het starten van de aanvraag

Het is belangrijk dat u de informatie aanlevert die uw medewerker nodig heeft om de VOG-aanvraag in te kunnen dienen. Hoe u die informatie precies aanlevert, hangt af van de gekozen aanvraagroute.

Geef uw werknemer genoeg tijd om een VOG te regelen

Uw medewerker ontvangt in de meeste gevallen binnen 1 tot 4 weken bericht van Justis of hij of zij een VOG krijgt. Maar soms duurt dit langer, bijvoorbeeld door drukte, of doordat uw werknemer een andere EU-nationaliteit heeft. Zorg daarom dat u genoeg tijd geeft aan uw werknemer om de VOG te regelen.

Controleer de afgegeven VOG

Het is de taak van u als organisatie of werkgever om te controleren of iemand een echte VOG heeft en geen vervalsing. U controleert ook of de VOG is afgegeven volgens het door u opgegeven screeningsprofiel. Vraag altijd naar het originele exemplaar. Dit voorkomt misbruik. Twijfelt u of een VOG echt is? Neem dan contact op met Justis.