Schriftelijke route via de gemeente

U kunt een VOG schriftelijk laten aanvragen via de gemeente. Dat is vooral handig als u als organisatie geen eHerkenning of KvK-nummer hebt.

U geeft op het aanvraagformulier aan wat het doel van de VOG-aanvraag is en hoe Justis uw medewerker moet screenen. U vinkt aan op welke functieaspecten u de medewerker wil laten screenen. Met het gekozen screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele strafbare feiten op iemands naam belangrijk zijn voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Sommige sectoren hebben specifieke screeningsprofielen, bijvoorbeeld de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld, geeft u het formulier aan uw medewerker die het verder invult en vervolgens indient bij de gemeente.

Wat moet uw werknemer doen?

Bij de indiening van het schriftelijke formulier bij de gemeente moet de werknemer:

  1. ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP);
  2. zijn/haar identiteitsbewijs tonen;
  3. het tarief van de aanvraag, €41,35, voldoen.

Stappen in het aanvraagproces:

Werkgeverlicht medewerker in over de VOG-aanvraag en verstrekt alle gegevens.
geeft op het formulier doel van de aanvraag aan en hoe Justis de medewerker moet screenen.
Werknemervult als het nodig is nog (persoons-)gegevens in.
ondertekent het formulier.
dient het formulier in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven en betaalt de aanvraag.
Justisneemt de aanvraag in behandeling en bericht de werknemer binnen 1 tot 4 weken.
Werkgevercontroleert de VOG op echtheid en controleert of de screening volgens het juiste screeningsprofiel is gedaan, zodra de medewerker de VOG overhandigt.