VOG voor rechtspersonen

VOG voor rechtspersonen (VOG RP)

Met een VOG RP kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie. De VOG RP kan worden aangevraagd door de volgende rechtspersonen:

  • naamloze vennootschap (nv);
  • besloten vennootschap (bv);
  • commanditaire vennootschap (cv);
  • stichting;
  • vereniging;
  • vennootschap onder firma (vof);
  • maatschap.

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er), dan moet u geen VOG voor rechtspersonen aanvragen, maar een VOG voor natuurlijke personen.