VOG voor natuurlijke personen

VOG voor natuurlijke personen (VOG NP)

Een werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. Afhankelijk van de taken die de werknemer gaat uitvoeren, bepaalt de werkgever waarop een medewerker wordt gescreend. Op het VOG-aanvraagformulier moet de werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zoals de taxibrache zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.