VOG voor rechtspersonen (VOG RP)

VOG voor rechtspersonen (VOG RP)

Een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen aan partners, andere bedrijven en overheden kunnen aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor het werk of de taak die ze willen uitvoeren.

De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Bij een VOG RP-aanvraag onderzoekt Justis of een Nederlandse onderneming en alle bestuurders met een Nederlandse nationaliteit op belangrijke posities binnen deze onderneming, niet in aanraking zijn geweest met justitie. Als dat zo is, geeft Justis de VOG RP af. Zijn er wel strafbare feiten, dan kijkt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Voor een aannemersovereenkomst zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

Voor wie?

De volgende rechtspersonen kunnen de VOG RP aanvragen:

 • naamloze vennootschap (nv)
 • besloten vennootschap (bv)
 • commanditaire vennootschap (cv)
 • stichting
 • vereniging
 • vennootschap onder firma (vof)
 • maatschap

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) vragen geen VOG RP aan, maar een VOG NP (natuurlijke personen).

De VOG RP kunt u op 2 manieren aanvragen: digitaal en per post. Een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zoals een bestuurder, vennoot of beheerder, doet de aanvraag.

Digitaal aanvragen

Voor de digitale aanvraag van een VOG RP heeft uw organisatie eHerkenning met beveiligingsniveau 1 nodig (dit wordt op termijn niveau 3). In een paar stappen rondt u de aanvraag af.

Schriftelijk aanvragen

Hieronder kunt u een aanvraagformulier voor de VOG RP downloaden. Dit formulier kunt u ook bij Justis aanvragen. De vertegenwoordiger van de rechtspersoon vult het volgende in:

 • de algemene gegevens;
 • het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
 • de rechtsvorm van de onderneming;
 • het doel van de aanvraag.

De vertegenwoordiger vult de gegevens in van de natuurlijke personen die een sleutelpositie hebben binnen de onderneming. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. Als uit onderzoek blijkt dat een natuurlijk persoon in aanraking is geweest met justitie, kan dit invloed hebben op de beslissing om een VOG RP af te geven.

Verzenden en betalen

De vertegenwoordiger stuurt het aanvraagformulier en de bijlagen naar:

Justis
Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

De kosten voor een VOG RP-aanvraag zijn €207,-. Bij de digitale aanvraag betaalt u met iDeal, bij de schriftelijke aanvraag maakt u het bedrag over als u de aanvraag doet. De betalingsgegevens staan op het aanvraagformulier.

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt Justis een beslissing op uw aanvraag. Buitenlandse rechtspersonen en buitenlandse natuurlijke personen worden niet gescreend en staan dus niet vermeld op de verklaring.