VOG RP aanvragen

VOG RP aanvragen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen – de VOG RP – is op twee manieren aan te vragen: digitaal en per post. De aanvraag wordt gedaan door een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zoals een bestuurder, vennoot of beheerder.

Met een VOG RP kunnen bedrijven en stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Digitaal aanvragen

Voor het digitaal aanvragen van een VOG RP heeft uw organisatie eHerkenning met beveiligingsniveau 1 nodig. In enkele stappen rondt u de aanvraag af. De kosten voor een digitale VOG RP-aanvraag zijn 207 euro. U kunt dit bedrag via iDeal betalen.

Schriftelijk aanvragen

Hieronder kunt u een aanvraagformulier voor de VOG RP downloaden. Dit formulier kunt u ook bij Justis aanvragen.

Op het formulier vult de vertegenwoordiger van de rechtspersoon de algemene gegevens, het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, de rechtsvorm van de onderneming en het doel van de aanvraag in. Daarnaast vult de vertegenwoordiger de gegevens in van de natuurlijke personen die een sleutelpositie hebben binnen de onderneming. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. Als uit onderzoek blijkt dat een natuurlijk persoon in aanraking is geweest met justitie, kan dit invloed hebben op de beslissing om een VOG RP af te geven.

Documenten bijvoegen

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en de volgende documenten zijn bijgevoegd:

  • Een recent (niet ouder dan 14 dagen) en origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als de onderneming niet is ingeschreven, stuurt de vertegenwoordiger een kopie van de statuten mee.
  • Een omschrijving van het doel van de aanvraag. Hierbij geeft u aan voor welke werkzaamheden en branche u de VOG RP aanvraagt.
  • Een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs mee van alle personen die op het formulier zijn ingevuld en een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger.
  • Een kopie van de statuten of verleende machtiging waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om de aanvraag te doen.

Verzenden en betalen

De vertegenwoordiger stuurt het aanvraagformulier en de bijlagen naar:

Justis
T.a.v. afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

De kosten voor een schriftelijke VOG RP-aanvraag zijn 207 euro. De aanvrager moet dit bedrag overmaken. De betalingsgegevens vindt u op het aanvraagformulier. Justis accepteert geen cheques of contante betalingen.