Naar welke gegevens wordt gekeken?

Naar welke gegevens wordt gekeken?

Justis onderzoekt of u strafbare feiten heeft gepleegd. Als blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan, geeft Justis de VOG NP af. Ook voor de VOG RP onderzoekt Justis of de onderneming en alle werknemers met sleutelposities binnen deze onderneming in aanraking zijn geweest met justitie. Is er sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

De beoordeling van strafbare feiten vindt plaats binnen de kaders van de Beleidsregels 2018 en de screeningsprofielen VOG-NP en VOG-RP.