Welke bronnen raadpleegt Justis bij de beoordeling van de VOG-aanvraag?

Welke bronnen raadpleegt Justis bij de beoordeling van de VOG-aanvraag?

Justis gebruikt verschillende bronnen om te controleren of een persoon of een onderneming in aanraking is geweest met justitie. Bij alle aanvragen is dat in ieder geval het Justitieel Documentatie Systeem; het register met daarin misdrijven door en overtredingen van natuurlijke personen en rechtspersonen.

Het kan gaan om (on)herroepelijke veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, sepots en openstaande zaken. In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staat welke gegevens erin komen en hoelang die bewaard blijven.

De bewaartijd hangt af van de aard van de overtreding en hoe ‘zwaar’ de straf (veroordeling) was. Informatie over de bewaartermijn vindt u op de website van Justid.

In sommige gevallen raadpleegt Justis ook politieregisters, het Openbaar Ministerie, Reclassering en het European Criminal Record Information System ( ECRIS). In ECRIS zijn de nationale strafregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld.