Hoe kan uw werknemer een VOG aanvragen als hij of zij niet is ingeschreven in de BRP?ingeschreven in de BRP een VOG aanvragen?ingeschreven in de BRP?

Hoe kan uw werknemer een VOG aanvragen als hij of zij niet is ingeschreven in de BRP?

Als iemand niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet hij of zij de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Het aanvraagformulier moet samen met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@justis.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

De volgende volgende stukken (in pdf-formaat) moeten worden meegestuurd:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 5 pagina’s in PDF).
  • Als deel 2 van het aanvraagformulier niet is ondertekend, moet er een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor de aanvrager de VOG nodig heeft. Dit document kan bijvoorbeeld een brief, e-mail, of een uitdraai van een webpagina zijn. De aanvrager vult dan zelf deel 2.1, 2.2 en deel 2.4A OF deel 2.4B in op het aanvraagformulier.
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (de aanvrager kan gebruik maken van de KopieID-app om zijn of haar identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen).
  • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden).
  • Machtigingsbrief met kopie paspoort van gemachtigde (alleen indien nodig).

Onze betaalgegevens:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland kan de bank transferkosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. De VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als Justis het volledige tarief voor de aanvraag (€41,35) heeft ontvangen.