Welke documenten moet ik meesturen met de VOG RP-aanvraag?

Welke documenten moet ik meesturen met de VOG RP-aanvraag?

Justis neemt de aanvraag alleen in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en u de volgende documenten bijvoegt:

  • Een recent (niet ouder dan 14 dagen) en origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als de onderneming niet is ingeschreven, stuurt de vertegenwoordiger een kopie van de statuten mee.
  • Een omschrijving van het doel van de aanvraag. Hierbij geeft u aan voor welke werkzaamheden en branche u de VOG RP aanvraagt.
  • Een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle personen die op het formulier zijn ingevuld en een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger.
  • Een kopie van de statuten of verleende machtiging waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om de aanvraag te doen.
  • Het betalingsbewijs van de aanvraag.