Kan ik mijn VOG-aanvraag ook door iemand anders laten indienen?

Kan ik mijn VOG-aanvraag ook door iemand anders laten indienen?

Ja, als u in het buitenland woont en nog staat ingeschreven bij een gemeente kunt u iemand machtigen.

De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen);
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort);
  • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd;
  • een bedrag van €41,35.