Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon en nog sta ingeschreven bij een Nederlandse gemeente?Nieuw: Pagina

Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon en niet (meer) bij een Nederlandse gemeente sta ingeschreven?

Woont u in het buitenland en staat u niet (meer) ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan komt u niet voor in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Justis neemt uw aanvraag binnen vier tot acht weken in behandeling.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

U dient de volgende stukken (in pdf-formaat) toe te sturen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 6 pagina’s in PDF);
  • Is het niet mogelijk om paragraaf 2 in te laten vullen én te ondertekenen (bijvoorbeeld bij een visumaanvraag)? Dan vult u zelf de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 of 2.4 in. Naast het aanvraagformulier moet dan ook een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft. Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.6. Dat kan bijvoorbeeld een brief, e-mail of een uitdraai van een webpagina zijn;
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
  • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden);
  • Machtigingsbrief met kopie paspoort van gemachtigde (alleen indien nodig).

Onze betaalgegevens:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.