Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon en niet (meer) bij een Nederlandse gemeente sta ingeschreven?

Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon en niet (meer) bij een Nederlandse gemeente sta ingeschreven?

Woont u in het buitenland en staat u niet (meer) ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan komt u niet voor in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Justis neemt uw aanvraag binnen vier tot acht weken in behandeling.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

U dient de volgende stukken (in pdf-formaat) toe te sturen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 6 pagina’s in PDF);
  • Is het niet mogelijk om paragraaf 2 in te laten vullen én te ondertekenen (bijvoorbeeld bij een visumaanvraag)? Dan vult u zelf de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 of 2.4 in. Naast het aanvraagformulier moet dan ook een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft. Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.6. Dat kan bijvoorbeeld een brief, e-mail of een uitdraai van een webpagina zijn;
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
  • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden);
  • Machtigingsbrief met kopie paspoort van gemachtigde (alleen indien nodig).

Onze betaalgegevens:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.