Veelgestelde vragen screening burgerluchtvaart

Veelgestelde vragen screening burgerluchtvaart

Hoe lang duurt het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt Justis een beslissing over uw aanvraag. Dat is wettelijk vastgelegd. In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week. Als u een andere nationaliteit heeft, kan de aanvraag langer dan 8 weken duren. U wordt hierover dan per brief geïnformeerd.

Hoe weet ik of ik een VGB of een VOG nodig heb?

U kunt bij uw werkgever opvragen in welke categorie u komt te vallen. Bij verlenging of aanvraag van een pas ziet uw werkgever in het systeem van het passenbureau welke verklaring nodig is.

Worden bij VOG andere zaken gecontroleerd dan bij VGB?

  • Bij de VOG vindt er in alle gevallen onderzoek plaats naar het justitieel verleden. Er wordt gekeken of iemand strafbare feiten heeft gepleegd – of daarvan wordt verdacht – die relevant zijn voor de veiligheid in de burgerluchtvaart.
  • Bij de VGB wordt daarnaast onder meer gekeken naar iemands persoonlijke gedragingen en omstandigheden en naar de partner. Kijk voor meer informatie hierover op aivd.nl/veiligheidsonderzoeken.

Wanneer kom ik wel of niet door de VOG-screening?

Een medewerker krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan. Als er wel sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en of ze binnen de terugkijktermijn van 5 jaar vallen.

Bij het onderzoek raadpleegt Justis het Justitieel Documentatiesysteem. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten: van veroordelingen tot niet vervolgde zaken, openstaande zaken en transacties (schikkingen). Daarnaast kan Justis politieregistergegevens bij het onderzoek betrekken en inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Ik kom niet in aanmerking voor een VOG, wat nu?

Als u niet door de screening komt, krijgt u geen VOG. Dit kan gevolgen hebben voor uw baan. Als u geen VOG krijgt, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot afwijzen. Daarin staan de redenen van de voorgenomen weigering van een VOG. U kunt schriftelijk aangeven waarom u vindt dat u de verklaring wel moet krijgen. Wanneer u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Bij het verzoek moet u een kopie van een identiteitsbewijs voegen.

Ik werk voor verschillende werkgevers, moet ik voor elke werkgever een VOG aanvragen?

Een VOG is persoonsgebonden. Daarom heeft iemand met meerdere werkgevers op een luchthaven maar één VOG nodig. Dit moet wel een VOG met het screeningsprofiel ‘Beveiliging burgerluchtvaart’ zijn. Het screeningsprofiel staat op de VOG afgedrukt.

Heeft u voor de verschillende werkgevers verschillende soorten verklaringen nodig? U kunt bij uw werkgever opvragen in welke categorie (VGB of VOG) u valt of komt te vallen.

Ik heb al een VOG omdat ik ook taxichauffeur ben / mijn partner aan huis kinderen opvangt / ik vrijwilliger ben bij de scouting. Heb ik nog een extra VOG nodig?

Ja, want voor elke branche is de screening anders. Justis beoordeelt welke feiten relevant zijn voor de specifieke branche en functie. Het is mogelijk dat u wel een VOG krijgt voor de ene soort werkzaamheden maar niet voor de andere.