Welke documenten moet ik bij het aanvraagformulier toevoegen?

Welke documenten moet ik bij het aanvraagformulier toevoegen?

Met het aanvraagformulier dienen een aantal bijlagen te worden meegestuurd.

  • Een kopie betalingsbewijs;
  • Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 14 dagen). Een digitale versie mag het hoeft geen gewaarmerkt exemplaar te zijn.

Formulier A

  • Van elk van de te onderzoeken rechtspersonen een recent en origineel uittreksel (niet ouder dan 14 dagen) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Indien gen inschrijving heeft plaatsgevonden, moet een kopie van de statuten worden bijgevoegd.

Formulier B

  • Van elk van de te onderzoeken natuurlijke personen een goed leesbare kopie van de pagina(’s) uit een geldig legitimatiebewijs waarop de pasfoto en persoonsgegevens staan. U kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen.

Formulier C

  • Een goed leesbare kopie van de pagina(’s) uit een geldig legitimatiebewijs waarop de pasfoto en persoonsgegevens van de indiener van de aanvraag staan. U kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen;
  • Een kopie van het gedeelte van de statuten waaruit blijkt dat de indiener hiertoe is gemachtigd.