Wanneer wordt een VOG RP afgegeven?

Als uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte rechtspersoon en de natuurlijke personen geen strafbare feiten op hun naam hebben staan, wordt de gevraagde VOG in ieder geval afgegeven. Is wel sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Voor het aangaan van een aannemersovereenkomst zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor het verkrijgen van het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

Voordat een VOG RP definitief wordt geweigerd, ontvangt de rechtspersoon altijd eerst een voornemen tot afwijzen. Als u zich hier niet in kunt vinden, kunt u dit kenbaar maken. Als de VOG RP daarna toch wordt geweigerd, kunt u daar bezwaar tegen maken.

In de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken.