Door wie moet een VOG RP worden aangevraagd?

De aanvraag voor een VOG RP moet worden gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van de statuten of een verleende machtiging.

Als vertegenwoordiger van de rechtspersoon vraagt u de VOG RP aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier per post te versturen naar Justis. Het postadres is:

Justis

T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag