Veelgestelde vragen over VOG RP (rechtspersonen)

Veelgestelde vragen over de VOG RP (rechtspersonen)

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen hun integriteit kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

 • De VOG RP kan worden aangevraagd door de volgende rechtspersonen: Naamloze Vennootschap (NV), Besloten Vennootschap (BV), stichting, coöperatie, vereniging, vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap.

 • Nee, dat is niet mogelijk. U moet een VOG NP aanvragen.

 • De aanvraag voor een VOG RP moet worden gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van de statuten of een verleende machtiging.

  Meer info
 • Met het aanvraagformulier dienen een aantal bijlagen te worden meegestuurd.

  Meer info
 • De kosten voor het aanvragen van de VOG RP zijn € 207. Als u de aanvraag doet, moet u dit bedrag overmaken. De betalingsgegevens vindt u op het aanvraagformulier.

 • Als uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte rechtspersoon en de natuurlijke personen geen strafbare feiten op hun naam hebben staan, wordt de gevraagde VOG in ieder geval afgegeven. Is wel sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

  Meer info
 • De VOG RP is een momentopname. Aan de VOG RP is geen geldigheidsduur verbonden. De aanvrager bepaalt hoe recent de VOG RP moet zijn. De houdbaarheid van de VOG RP verschilt per branche.

 • Ja, dat kan. Het gaat namelijk om twee verschillende instrumenten gebaseerd op verschillende onderliggende regelgeving en met toepassing van een ander beoordelingskader. Een GVA is nodig om te kunnen inschrijven op een aanbestedingstraject. Een VOG RP kan niet voor het aanbestedingstraject worden gevraagd, maar wel voor een algemene betrouwbaarheidstoets van de aanvrager.

  Meer info