Wat kan ik doen als ik geen VOG krijg?

Als u geen VOG krijgt, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot afwijzen. Daarin staan de redenen van de voorgenomen weigering van een VOG.

U kunt schriftelijk aangeven waarom u vindt dat u de verklaring wel moet krijgen. Wanneer u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Bij het verzoek moet u een kopie van een identiteitsbewijs voegen.

Bij de dichtstbijzijnde rechtbank kunt u uw strafrechtelijke gegevens inzien, maar u mag ze niet kopiëren. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de Justitiële Informatiedienst.